Stowarzyszenie Elektroradiologii

 

 Rzeszów, 08-07-2020r.

 

 

Szanowni Państwo

 Niniejszym informujemy, iż z uwagi na panującą epidemię, kadencja organów statutowych Stowarzyszenia została przedłużona z mocy prawa. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zostanie zwołane Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które dokona wyboru osób do składu organów statutowych Stowarzyszenia zgodnie z brzmieniem przepisu art. 10 ust. 1 f ustawy prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 713), znowelizowanych ustawą z dnia 19 czerwca Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (art. 28). 

 

 

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Elektroradiologii